fbpx

HomeAktuelne vestiBlogDDOR Novi Sad: Zadovoljni zaposleni su naša najbolja reklama

DDOR Novi Sad: Zadovoljni zaposleni su naša najbolja reklama

“SBB Novi Sad Business Run ima za cilj da kroz sport inspiriše ljude na ispunjeniji život, što je u skladu sa poslovnom filozofijom DDOR-a da su srećni zaposleni – dobri zaposleni.

Ova trka je sjajan način promocije korporativne kulture i podsticaja zdravih navika i timskog duha zaposlenih.

Zbog toga ćemo rado dati podršku ove godine ovako pozitivnom događaju u našem gradu. ” Istakla je Maja Dautović,Vođa Tima za HR administraciju u Direkciji za ljudske resurse kompanije DDOR Novi Sad.

DDOR Novi Sad je kompanija koja već drugi put učestvuje na SBB Novi Sad Business Run. Budući da ima ozbiljnu korporativnu kulturu kada je u pitanju briga o zaposlenima, ulaganje u njihov rast i razvoj i podrška fizičkoj aktivnosti, popričali smo detaljnije o tome sa Majom Dautiović,Vođom Tima za HR administraciju.

.

1. Predstavite nam ukratko poslovne aktivnosti vaše kompanije?

DDOR Novi Sad je jedna od vodećih i najvećih osiguravajućih kuća u Srbiji. Karakterišu nas širok spektar proizvoda i odnos zasnovan na poverenju koji našim klijentima pruža osećaj sigurnosti zbog tradicije dugog postojanja.

Naši prioriteti su:

  • da osiguranicima obezbedimo punu sigurnost za preuzete rizike, kao i da neprestano razvijamo i osavremenjujemo oblike pokrića.

  • da zaposlenima obezbedimo ekonomsku sigurnost, ali i permanentnu edukaciju i poslovno i lično unapređenje

  • da akcionarima obezbedimo sigurnost njihovog kapitala

  • da aktivno učestvujemo u unapređenju lokalne sredine, kroz ulaganje u zajednicu i unapređenje sopstvene brige o okruženju.

Pored permanentne brige o našim klijentima čiji broj prelazi 500.000, podjednako smo posvećeni i našim zaposlenima, kojih trenutno brojimo 1400. Težimo da našim zaposlenima obezbedimo ekonomsku sigurnost, stručne obuke, poslovno i lično usavršavanje i da izlazimo u susret njihovim specifičnim potrebama.

Cenimo ličnost i stavove naših zaposlenih i doprinos koji pružaju svojim kvalifikacijama i sposobnostima, a sve u cilju ostvarivanja zajedničkih rezultata.
 

 

2. Šta je za vas employer branding i kako ga vaša kompanija gradi?

Zadovoljni zaposleni su naša najbolja reklama.

Mi smo siguran tim sa vizijom koji ostvaruje vrhunske rezultate, radimo u internacionalnom okruženju i po evropskim standardima, verujemo u ljudski potencijal, zalažemo se za unapređenje uzajamnog poštovanja i društvene odgovornosti i težimo da postanemo najatraktivniji poslodavac za najuspešnije radnike u oblasti osiguranja.

Poznato je da iskustvo zaposlenih postaje glavno merilo popularnosti Employer Branda kompanije, zbog čega kontinuirano ulažemo u unapređenje Candidate Experience-a, odnosno načina na koji naši zaposleni percipiraju nas kao poslodavca.

DDOR Novi Sad je poznat po stalnom unapređenju procesa zapošljavanja, teži responzivnosti i otvorenoj komunikaciji sa potencijalnim i trenutnim zaposlenima, princip stalne transparentnosti u radu.

 

3. Čemu je vaš HR sektor najviše posvećen – koji su to razvojni programi zaposlenih vama najbitniji?

U kompaniji DDOR prioritet u okviru razvoja ljudskih resursa stavljamo na razvojne programe koji se bave stalnim treningom zaposlenih, uz konstantnu procenu efektivnosti programa učenja koje prate trendove i potrebe kada je reč o veštinama zaposlenih na savremenom tržištu rada. Takođe, organizaciona kultura u kompaniji podržava stalni razvoj zaposlenih, uz adekvatno nagrađivanje i praćenje pojedinačnog razvoja. 

 

4. Na koji način podržavate fizičku aktivnost i zdrave navike radnika? 

Zdrave navike zaposlenih važan su prioritet naše kompanije. Kompanija DDOR svake godine uzima učešće na sportskim igrama koje organizuje Udruženje osiguravača Srbije.

Pored toga, u saradnji sa relevantnim zdravstvenim ustanovama u Novom Sadu, radimo na organizaciji radionica posvećenih zdravoj ishrani i njenim benefitima na povećanje kvaliteta života svakog pojedinaca.

 

5. Da li bavljenje sportom utiče na bolje rezultate rada i zadovoljstvo zaposlenih?

Bavljenje sportom pozitivno utiče na psihofizičko stanje zaposlenih, a samim tim i na njihovo sveukupno zadovoljstvo na radnom mestu.

Ovo dalje rezultira doprinosu inovativnosti i boljoj međusobnoj saradnji zaposlenih, kao i većim stepenom energije u okviru svakodnevnih poslovnih aktivnosti.

 

6. Zašto učestvujete na SBB Novi Sad Business Run?

SBB Novi Sad Business Run ima za cilj da kroz sport inspiriše ljude na ispunjeniji život, što je u skladu sa poslovnom filozofijom DDOR-a da su srećni zaposleni – dobri zaposleni. Ova trka je sjajan način promocije korporativne kulture i podsticaja zdravih navika i timskog duha zaposlenih, zbog čega ćemo rado dati podršku ove godine ovako pozitivnom događaju u našem gradu.